Båtmän

Inställesetid inom en timme. Två båtmän till priset av en. För både er och vår säkerhet. Vi garanterar punktlighet och ett trevligt bemötande.

Båtmän

9

Miljövänlig konstruktion

Inställesetid inom en timme. Två båtmän till priset av en. För både er och vår säkerhet. Vi garanterar  punktlighet och ett trevligt bemötande.

Vi assisterar vid fartygs tilläggning och avgång genom att ta emot och lägga av förtöjningstrossar och vajrar.

Personalen har mångårig erfarenhet inom yrket. Detta ger trygghet och skapar förutsättningar att säkert hantera alla situationer som kan uppstå i samband med fartygets förtöjning eller losskastning.

Vi har en väl utformad standby- samt jourberedskap och följer AIS-rapporteringen vilket gör att vi alltid är uppdaterade. Personalen är utbildad inom ISPS koden och använder sig av bärbar VHF-radio på kajen för kommunikation med fartyg/lots. Samtliga båtmän innehar VHF-certifikat.

Från det att beställning av båtman görs, finns vi på plats inom en timme.

Kontakta oss

011-12 50 00

Klicka för pdf