Välkommen till
Frakt & Trosstjänst

Vår mångåriga erfarenhet inom yrket ger dig trygghet i alla situationer som kan uppstå i samband med fartygets förtöjning eller losskastning.

Tjänster

Slyröjning och avverkning

Garage och tomtrensning inkl. bortforsling

Sjömansassitans

Har du frågor?

Frakt & Trosstjänst

Frakt & Trosstjänst i Norrköping AB är ett privat serviceföretag i Norrköpings Hamn. Vi vänder oss i första hand till mäklare, rederier och besättningar som önskar hjälp med flera olika tjänster utan att behöva samordna med flera instanser.

Det viktigaste för oss är att ge kunden en god service, du som kund styr utifrån dina önskemål.

Båtmän

Inställesetid inom en timme. Två båtmän till priset av en. För både er och vår säkerhet. Vi garanterar punktlighet och ett trevligt bemötande.

Vi assisterar vid fartygs tilläggning och avgång genom att ta emot och lägga av förtöjningstrossar och vajrar.

Personalen har mångårig erfarenhet inom yrket. Detta ger trygghet och skapar förutsättningar att säkert hantera alla situationer som kan uppstå i samband med fartygets förtöjning eller losskastning.

Kontakta oss

011-12 50 00